Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2013

zouzou
4178 ceb6
Reposted fromlenka024 lenka024 viaprzytulmnie przytulmnie
zouzou
Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted from21gramow 21gramow viaprzytulmnie przytulmnie
zouzou
Play fullscreen
ciężki charakter.. WIEM, MAM Z NATURY.. 
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie
zouzou
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viaprzytulmnie przytulmnie
zouzou
Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem. 
Reposted fromuhuhu uhuhu viaprzytulmnie przytulmnie
1960 4d55 500
zouzou
zouzou

July 27 2013

zouzou
7032 9018 500
//herbata prawde Ci powie// 
Reposted fromyannim yannim viainyou inyou
zouzou
1609 802f
Reposted fromretaliate retaliate viainyou inyou
zouzou
1481 17ae
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viainyou inyou
zouzou
Play fullscreen
tak często Cię widzę, choć tak rzadko spotykam
smaku Twego nie znam, choć tak często Cię mam na końcu języka...
Reposted fromdepressionsucks depressionsucks viainyou inyou
zouzou
Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz. 
— S. King
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viainyou inyou
zouzou
0404 3d47
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viainyou inyou
zouzou
  A kiedy zaczęło się ściemniać, wskazałeś na niebo i powiedziałeś mi, że gwiazd jest tyle, ile rzeczy, które we mnie kochasz.
— Oliver Lauren - Requiem
Reposted fromIriss Iriss viainyou inyou
8266 b6bc 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viainyou inyou
zouzou
6248 be88
Niestrawność.
Reposted fromostatnia-melodia ostatnia-melodia viainyou inyou
zouzou
- Wiesz jakie jest najgorsze uczucie które potrafie sobie wyobrazić? - zapytał
- nie
- nie ufać osobie, którą kocha sie najbardziej na świecie.
— Dary Anioła - Cassandra Clare
Reposted fromakrew akrew viainyou inyou
zouzou
4839 efb4
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viainyou inyou
zouzou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl